KANCELARIE

ADWOKACKIE

adwokat Agnieszka Godlewska
adwokat   Karolina   Czarnecka

W swojej działalności kierujemy się zasadami etyki zawodowej,
mając za cel najwyższy – dobro Klienta.

Dowiedz się więcej

Witamy wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z naszych usług, zarówno obecnych jak i przyszłych Klientów.


Świadczymy pomoc prawną od 2002 roku w formie indywidualnych kancelarii adwokackich, zarejestrowanych w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej. Od początku działalności ściśle ze sobą współpracujemy i mamy wspólną siedzibę – poprzednio zlokalizowaną przy Placu C. Ratajskiego w Poznaniu, obecnie przy ul. Garbary 95 / 6.

Dzięki tej współpracy, w sytuacjach losowych takich jak choroba, urlop wypoczynkowy czy kolizja terminów rozpraw, wszystkim naszym Klientom gwarantujemy stałe wsparcie prawne, w tym udział w rozprawie osoby kompetentnej, mającej pełne rozeznanie i znajomość sprawy.

W zakresie naszych zainteresowań zawodowych pozostają zwłaszcza sprawy rodzinne (ustalenie, podwyższenie, obniżenie renty alimentacyjnej, rozwód, separacja, ustalenie ojcostwa, przysposobienie, rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka etc.). W tym zakresie dysponujemy szczególnie bogatą wiedzą i doświadczeniem, współpracujemy z przedstawicielami innych zawodów (np. psychologów), po to by móc w pełni sprostać - nie tylko prawnym - potrzebom i oczekiwaniom naszych Klientów.

Prowadzimy także sprawy cywilne innego rodzaju. W praktyce każdej z nas znalazły się liczne sprawy spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, spis inwentarza spadku etc.), sprawy z zakresu prawa zobowiązaniowego (umowy o dzieło, o roboty budowlane, zlecenia, sprzedaży i szereg innych), czy rzeczowego (m.in. zniesienie współwłasności, podział rzeczy do korzystania).

Z powodzeniem działamy w obszarze postępowania egzekucyjnego, zarówno w sprawach prowadzonych przez komorników sądowych jak i rozstrzyganych przez sądy (np. powództwa przeciwegzekucyjne). Nie obce są nam także sprawy karne czy administracyjne.

Uczestniczymy w negocjacjach przedsądowych jak i tych prowadzonych równolegle z postępowaniem sądowym, albowiem dotychczasowe, wieloletnie już doświadczenie uczy, że każda ugoda jest lepsza niż najlepszy wyrok.
Oferujemy prowadzenie mediacji (adwokat Agnieszka Godlewska jest mediatorem wpisanym na listę Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej).

W swojej działalności kierujemy się zasadami etyki zawodowej, mając za cel najwyższy – dobro Klienta.

Nasze usługi

Reprezentacja i doradztwo


Sprawy rodzinne

alimety, rozwody, separacje, opieka nad dziećmi

Sprawy spadkowe

stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, spis inwentarza spadku etc.

Prawo zobowiązaniowe i rzeczowe

umowy o dzieło, o roboty budowlane, zlecenia, sprzedaży i szereg innych; zniesienie współwłasności, podział rzeczy do korzystania

Postępowanie egzekucyjne

powództwa przeciwegzekucyjne, sprawy prowadzone przez komorników sądowych

Lokalizacja w Poznaniu


ul. Garbary 95/6
61-757 Poznań

Kancelaria mieści się w Poznaniu przy ul. Grabary 95/6, w budynku przyległym do budynku znajdującego się na rogu ulic Małe Garbary/Solna i ulicy Garbary.

Idąc ul. Garbary od ul. Małe Garbary/Solna, należy kierować się podcieniami, a następnie po około 100 metrach, bramą oznaczoną literami ABCD wejść na wewnętrzny dziedziniec (numer domofonu: 202 i klawisz z wizerunkiem dzwonka).

Na dziedzińcu wewnętrznym należy kierować się na lewo, do lokalu oznaczonego numerem 6. Wejście do Kancelarii znajduje się z poziomu parteru, bezpośrednio z dziedzińca (nie należy wchodzić do klatek schodowych).

Adwokaci


Karolina Czarnecka

Adwokat

504 07 10 73

adwokat.karolinaczarnecka@wp.pl

Agnieszka Godlewska

Adwokat

609 48 46 47

adw.agnieszka.godlewska@gmail.com

Zapraszamy do kontaktu!


Skontaktuj się z nami korzystając z bezpośredniego numeru/adresu email powyżej lub ogólnego numeru do Kancelarii:

stacjonarny/fax: 61 853-26-84